Hoe onderhoudsgeld berekenenVerschillende criteria komen in aanmerking om onderhoudsgeld te berekenen.


Rechtspraak

  • De artikelen 203, §1, en 301, §§2 en 3, Burgerlijk Wetboek beletten niet dat, om de relatieve staat van behoefte van de echtgenoot-schuldeiser te beoordelen, de rechtbank rekening houdt met de vrijwillige financiële hulp die zijn vader en moeder hem gaven tijdens het samenleven en die zij hem blijven geven.

    Om de relatieve staat van behoefte van de uitkeringsgerechtigde echtgenoot te beoordelen, dient de rechter geen rekening te houden met de financiële situatie en de levensstijl van de echtgenoot-schuldenaar sinds de scheiding van de partijen.

    De uit de echt gescheiden echtgenoot dient in de eerste plaats de in artikel 301 Burgerlijk Wetboek bedoelde uitkering tot levensonderhoud te betalen als de andere echtgenoot behoeftig is; slechts in de tweede plaats dienen de ouders in het levensonderhoud van hun gescheiden kind te voorzien met toepassing van artikel 203, §1, Burgerlijk Wetboek. Zie Cass. 20 april 2007, AR C.05.0153.N, AC 2007, nr. 197.

    19/03/2015 - Hof van Cassatie