Welke procedure?

Sedert 1 september 2007 is de echtscheidingsprocedure ernstig hervormd.

Voorheen was de echtscheiding enkel mogelijk bij overeenkomst of na 2 jaar feitelijke scheiding of op grond van bepaalde feiten. 

Vooral deze laatste categorie gaf aanleiding tot problemen, nu de "schuld" van één van de echtgenoten vastgesteld werd.

Thans zijn er slechts 2 echtscheidingsmogelijkheden meer, namelijk de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO) en deze op grond van onderlinge toestemming (EOT).

Telkens is de familierechtbank bevoegd. Deze in 2014 opgerichte rechtbank is thans als enige bevoegd bij alle echtscheidingsprocedures.

Lees meer over:

- De echtscheidscheidingsprocedure met onderlinge toestemming (EOT)

- De echtscheidingsprocedure op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO)