Bedenken na echtscheiding kan binnenkort terugEen wetsvoorstel maakt het opnieuw mogelijk om na de toekenning van een echtscheiding door onderlinge toestemming te verzoenen.

Een wetsvoorstel van Sonja Becq is in die zin reeds goedgekeurd door de Kamercommissie justitie.

Het probleem bestond immers dat na een vonnis dat de echtscheiding onderlinge toestemming (de zogezegde EOT), de partijen die niet meer wensten te scheiden hiertegen geen rechtsmiddelen meer hadden.

Sinds de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek wat de procedure inzake echtscheiding betreft werd het mogelijk voor de echtgenoten om hoger beroep aan te tekenen tegen het vonnis dat de echtscheiding uitspreekt maar slechts indien het beroep gebaseerd is op de al dan niet vervulling van de wettelijke voorwaarden om de echtscheiding uit te spreken.

De gevallen waarin een koppel in dergelijke gevallen hoger beroep aantekenden werden systematisch afgewezen door de Hoven van Beroep.

Voorheen stond o.a. het Hof van Beroep te Gent toe dat hoger beroep werd aangetekend tegen een vonnis dat de echtscheiding uitspraak, wanneer het tot doel had ingevolge de verzoening tussen de partijen de echtscheiding teniet te doen.

Een arrest van 7 november 2012 van het Hof van Beroep te Antwerpen vond ook navolging door het Hof van Beroep te Gent, waarbij de echtscheiding tegen het vonnis dat de echtscheiding door onderlinge toestemming uitsprak, niet toelaatbaar verklaarde.

Deze rechtspraak zal dus binnenkort achterhaald worden, indien de wetswijziging doorgang vindt.