Duur echtscheidingsprocedure is langer gewordenScheiden duurt langer dan vroeger, dat wordt gemeld in de standaard.

De overbelasting bij de familierechtbank is een gekend feit sedert de invoering ervan op 1 september 2014. De gezinszaken van de rechtbank van eerste aanleg en de jeugdrechtbank werden zonder doordachte structurele aanpassingen samengevoegd met overbelasting van deze kamers én langdurige zittingen tot gevolg.

Geen versterking voor eerste aanleg

Er zijn geen extra rechter in eerste aanleg voorzien, daar waar vroeger bijvoorbeeld de Vrederechters de dringende en voorlopige maatregelen voorafgaand aan de echtscheidingsprocedure voor hun rekening namen.

Een advocate meldde onze redactie dat zij een zaak diende te pleiten voor de familiekamer te Dendermonde en een zaak die voor behandeling was gefixeerd om 9 uur uiteindelijk pas om 19u kon voorkomen. Geconfronteerd met deze situatie moest zelfs geïmproviseerd worden om consultaties te laten doorgaan in het gerechtsgebouw.

De rechtbank van eerste aanleg van Limburg meldt nog dat er geen software beschikbaar is gesteld om de overvloed aan dossiers te kunnen verwerken.

Ook achterstand beroep vergroot

Niet alleen de doorlooptijd in eerste aanleg is vergroot, ook heeft de gerechtelijke achterstand een invloed op de behandeling in beroep. Daar zijn de wachttijden voor inleiding van de zaak opgelopen van 3 naar 6 maanden.

De uiteindelijk pleitdatum loopt nog verder op.

Een efficiënte rechtsbedeling wordt zo onmogelijk. 

Reactie minister van justitie

De minister meldt dat er een werkgroep is opgestart om het functioneren van de familierechtbank te evalueren.

Zomaar nieuwe rechters aanwerven is volgens het ministerie geen evidentie.

In het huidige kader van besparingen hoeven daarbij sowieso al geen mirakels verwacht te worden.

De vraag kan wel gesteld worden waarom ondoordacht structurele wijzigingen worden doorgevoerd zonder eerst de nodige middelen te voorzien daar waar ze nodig zijn.