Is cliënteel eigen of gemeenschappelijkIs het cliënteel van een vrij beroep eigen dan wel gemeenschappelijk?

Dienaangaande moet een onderscheid gemaakt worden tussen het ‘recht op cliënteel’, dat een eigen goed is en de waarde of meerwaarde van het cliënteel, dat in de huwgemeenschap valt.

Dit laatste werd bevestigd in een arrest van het Hof van Beroep te Gent d.d. 25 maart 2004.

 

In de rechtspraak gaat men echter niet steeds akkoord met deze visie.