Is een handelszaak eigen of gemeenschappelijkEen handelszaak moet als één geheel bekeken worden en vervolgens aan de relevante wettelijke bepalingen getoetst worden.

Zo zal een handelsfonds dat door de vrouw werd opgestart/overgenomen na datum huwelijk, gemeenschappelijk zijn.

Een handelszaak bundelt (als zijnde een feitelijke algemeenheid) verschillende componenten met het doel winst te maken en deze volgen allen het statuut van het handelsfonds/de handelszaak als dusdanig.

Niet onontbeerlijke elementen daarentegen, zoals schuldvorderingen en schulden, maken geen deel uit van de handelszaak en zullen bijgevolg niet noodzakelijk het statuut van de handelszaak volgen.

Belangrijk: gereedschappen en werktuigen in een gemeenschappelijke handelszaak zullen altijd gemeenschappelijk zijn, ook al bestempelt de wet ze als ‘eigen’. De bijzaak volgt immers de hoofdzaak.