Ik wil scheiden, maar heb een woning

Tijdelijke oplossingen

De gezinswoning geniet een bijzonder statuut.

In het kader van de procedure dringende en voorlopige maatregelen kan de rechtbank de afzonderlijke verblijfplaats van de echtgenoten of wettelijk samenwonenden vaststellen.

De rechter zal daarbij rekening houden met een aantal factoren.

Afzonderlijke woonst en woonstvergoeding

Tijdens de echtscheidingsprocedure kan de familierechter de woonst één van de partijen preferentieel toewijzen om gebruik te maken van de gezinswoning.

Dit noemt men de afzonderlijke woonst.

Let op, voor het afzonderlijk gebruik van één van de partijen van de gezinswoning kan een vergoeding verschuldigd zijn, m.n. de woonstvergoeding.

Definitieve toewijzing

Staat het huis op gemeenschappelijke naam, dan stelt zich de vraag aan welke echtgenoot het huis kan toegewezen worden.

De artikelen 1146 en 1447 BW voorzien dat één van beide echtgenoten de preferentiële toewijzing kan vragen van de gezinswoning indien deze dienend is voor de uitoefening van het beroep.

Heeft één van de echtgenoten de gezinswoning ingebracht in de huwgemeenschap , dan mag de inbrengende echtgenoot dat onroerend goed terugnemen. Dit recht (artikel 1455 BW) heeft voorrang op de preferentiële toewijs voortvloeiend uit de artikelen 1446-1447 BW.