Ik wil scheiden, wat moet ik doen

Blijf in gesprek

Indien u geconfronteerd wordt met een nakende scheiding is het zaak geen overhaaste beslissingen te nemen.

Probeer in eerste instantie in gesprek te blijven, desnoods via professionele bemiddeling.

 

Is de communicatie volledig weg of vermoedt u dat de andere partij stappen heeft gezet of zal zetten om u te benadelen, contacteert u best zo snel mogelijk een gespecialiseerde advocaat. Dit kan eenvoudig via het zoekformulier op onlineadvocaat.be

 

Welke opties zijn er?

Een echtscheiding is niet mogelijk van vandaag op morgen.

Daarom is het belangrijk uw rechten te vrijwaren of te laten veilig stellen. Dit kan via de procedure dringende en voorlopige maatregelen. Deze procedure wordt gevoerd voor de familierechtbank en heeft als doel een heel aantal punten voorlopig te regelen.

Komt er dan toch nog een oplossing, dan zijn er geen definitieve stappen genomen.

 

 

Toch een echtscheiding

Vaak is een verzoening tussen de partijen niet meer mogelijk.

Bent u nog steeds in gesprek met de andere partij, kan u een echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) overwegen waarin alle wederzijdse rechten en verplichtingen geregeld worden.

Springen de onderhandelingen voor een EOT af, is er enkel nog de echtscheiding door onherstelbare ontwrichting. Deze wordt uitgesproken op grond van bepaalde ernstige feiten of door de feitelijke scheiding gedurende een bepaalde termijn.

Laat u in deze omstandigheden ook altijd professioneel begeleiden.