Ik wil scheiden, wat moet ik regelen

Geen checklist

Er bestaat geen kant-en-klare checklist voor een echtscheiding.

De te regelen zaken zullen sterk afhangen van wat tussen de partijen zelf gebeurt. 

We proberen toch de belangrijkste zaken op een rij te zetten.

 

Dringende en voorlopige maatregelen

Is de verstandhouding slecht, dan is het mogelijk om onmiddellijk verschillende belangrijke punten te regelen via de procedure dringende en voorlopige maatregelen.

In dergelijke gevallen is het steeds te adviseren om een echtscheidingsadvocaat te consulteren.

 

De gezinswoning

De gevolgen van de echtscheiding op de gezinswoning kan u hier nalezen.

 

De kinderen

Bij een echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) zegt het woord het zelf, de ouders worden verondersteld zelf tot een aanvaardbare oplossing voor de kinderen te komen. Deze oplossing moet uiteraard wel nog gehomologeerd worden door de rechtbank in het belang van de kinderen.

Wordt bij een echtscheiding door onherstelbare ontwrichting geen overeenstemming gevonden, kan de Rechtbank maatregelen nemen, opnieuw in het belang van de kinderen.feitelijke scheiding gedurende een bepaalde termijn.