Onderhoudsgeld

De voorzitter kan aan de financieel zwakkere echtgenoot een onderhoudsuitkering toekennen. De toekenning van dergelijke uitkering is gebaseerd op de hulp- en bijdrageplicht vervat in de artikelen 213 en 221 BW (voor meer informatie: klik hier).

Voormelde verplichtingen blijven bestaan zolang de echtscheidingsprocedure duurt en dit ongeacht het feit of de eisende partij zich tijdens de procedure al dan niet op diligente wijze gedraagt.

 

De uitkeringsgerechtigde moet door middel van de onderhoudsbijdrage in staat gesteld worden om dezelfde levensstijl aan te houden die deze zou gehad hebben als er geen echtscheiding was geweest.